logo

sobota, 26 września 2020 r.


      
  1%  
                    

Informacje o projektach
Wpisany przez Administrator   
sobota, 06 października 2012 23:07

Zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046)

 (http://www.cke.edu.pl/images/stories/Akty_prawne/Rozp_2010/ocenianie.pdf)

każdy uczeń gimnazjum jest zobowiązany do przystapienienia do projektu gimnazjalnego.

W oddzielnych artykułach są zamieszczone tematy oraz zasady i terminy wyboru tematu i ich realizacji.

 
Reklama
Ulti Clocks content

Twoje dane

Strony przedmiotowe

Galeria


     
frse logo logo logo EU flag-Erasmus vect POS

Administrator strony: tutaj.

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości