logo

sobota, 15 sierpnia 2020 r.


      
  1%  
                    

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.09.2015 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 08:33

1. Zebranie otworzyła p. Dyrektor Małgorzata Rygier-Jaworska, następnie przekazała prowadzenie zebrania Anecie Gąsiorowskiej (klasy 2d i 6b).
2. Rada Rodziców przystąpiła do wyboru członków Prezydium RR.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Agnieszka Lubik (kl. 4c)
- Hubert Gieleciński (kl. 1A)
Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 1/2015/2016 o powołaniu Prezydium Rady Rodziców w składzie:
- Przewodnicząca – Agnieszka Wrzosek
- Zastępca przewodniczącej ds. gimnazjum – Iwona Szmit (kl. 3A)
- Zastępca przewodniczącej ds. szkoły podstawowej – Aneta Gąsiorowska (kl. 2d, 6b)
- Skarbnik – Piotr Kurdusiewicz, pełniący dotychczas tę funkcję.
- Sekretarz – Marzena Kandyba (kl. 2a)
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ze względu na nieznany wciąż termin powrotu Piotra Kurdusiewicza, Rada podjęła decyzję, że o ewentualnej zmianie osoby pełniącej funkcję skarbnika zadecyduje na jednym z kolejnych zebrań.
3. Rada Rodziców ustaliła zakres zaangażowania Prezydium i członków Rady w przygotowania do uroczystości pasowania na ucznia:
7 października – dla uczniów klas pierwszych gimnazjum
23 października – dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.
4. Rada Rodziców ustaliła zakres zaangażowania Prezydium i członków Rady w przygotowania do obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dn. 14 października.
Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na zakup tortu, będącego tradycyjnie wyrazem podziękowania rodziców uczniów naszej szkoły Nauczycielom i pozostałym Pracownikom za ich codzienny trud.
5. P. Dyrektor poinformowała zebranych, że w dniach 12-16 października do szkoły przyjadą goście – uczniowie i nauczyciele uczestniczący w programie Erasmus+.
6. P. Dyrektor przedstawiła zebranym do wglądu przyjęte przez Radę Pedagogiczną programy:
- profilaktyczny;
- opiekuńczo-wychowawczy;
- bezpieczeństwa i nadzoru
przygotowane oddzielnie dla gimnazjum i dla szkoły podstawowej.
7. P. Dyrektor poinformowała, że w latach 2015-2020 ZSP w Chylicach będzie uczestniczyła w programie „Bezpieczna+”, tj. Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.
Przedstawiła założenia programu:
- promowanie zdrowego stylu życia: właściwych nawyków żywieniowych i roli ruchu na świeżym powietrzu;
- promowanie i wdrażanie zasad kultury społecznej w relacjach między uczniami;
- promowanie i kształtowanie tolerancji i właściwych postaw społecznych;
- przeciwdziałanie wszelkim postaciom agresji;
- profilaktyka uzależnień;
- dzieci i młodzież wobec mediów – diagnozowanie zagrożeń i propagowanie bezpiecznego korzystania z dostępnych współcześnie narzędzi komunikacji globalnej.
8. P. Dyrektor poinformowała, że z dniem 1 września sklepik szkolny został zamknięty.
Przekazała zebranym oferty automatów z dopuszczonymi rozporządzeniem MZiOS przekąskami, które mogłyby stanąć w szkole.
Do kontaktu z oferentami i wyboru firmy, która dostarczy automaty, zgłosiła się Aneta Sztejnbis-Maciejewska (kl. 4b).
9. Rodzice zgłosili uwagi odnośnie wprowadzonego od września systemu otwierania furtki szkolnej dla rodziców i uczniów. Pani Dyrektor wyjaśniła, że decyzję o zamknięciu furtki podjęła kierując się bezpieczeństwem uczniów, głównie tych najmłodszych. Poinformowała również, że elektryk rozważa zamontowanie na furtce zamka elektromagnetycznego z możliwością zdalnego otwierania, co pozwoli wyeliminować konieczność oczekiwania przy furtce na panią woźną, ponieważ będzie ona mogła otwierać furtkę na odległość.
Jeśli instalacja takiego systemu okaże się możliwa, miałoby to nastąpić do końca września.
10. Rada Rodziców jednogłośnie wyraziła zgodę na sfinansowanie comiesięcznych koncertów muzycznych w szkole. Koszt jednego koncertu to 520 zł i ponosić go będzie w całości Rada Rodziców.
11. Ustalono, że coroczne imprezy okołoświąteczne, czyli pieczenie piernika, wieczór świąteczny oraz bal karnawałowy odbędą się w terminach, które zostaną ustalone na zebraniu listopadowym.
Zebrani wstępnie zgodzili się, że kiermasz powinien być zorganizowany na takich zasadach, jak w roku poprzednim, ponieważ zmieniona w stosunku do lat poprzednich forma została pozytywnie oceniona przez biorących w imprezie udział uczniów i rodziców.
12. Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców ustalono na dzień 6 października o godz. 18.30.


Protokolant: Marzena Kandyba (kl. 2a)
współpraca: Aneta Gąsiorowska (kl. 2d, 6b).


 

 
Reklama
Ulti Clocks content

Twoje dane

Strony przedmiotowe

Galeria


     
frse logo logo logo EU flag-Erasmus vect POS

Administrator strony: tutaj.

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości