logo

sobota, 15 sierpnia 2020 r.


      
  1%  
                    

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 06.10.2015 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 08:39

1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Wrzosek.
Podziękowała członkom Rady za zaufanie, którym obdarzyli ją, powierzając funkcję przewodniczącej RR.
2. Zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę na sfinansowanie z budżetu Rady Rodziców krawatów z logo szkoły dla uczniów klas pierwszych gimnazjum i szkoły podstawowej.
Krawaty zostały zamówione przez pracowników sekretariatu szkoły.
3. Kontakt do osoby, która co roku w imieniu Rady Rodziców zamawia tort dla Nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej zobowiązała się wyszukać Aneta Gąsiorowska (kl. 6b).
4. Rozeznanie w kwestii stanu obrusów i dekoracji potrzebnych na uroczysty obiad dla Nauczycieli i Pracowników w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej podjęły się przeprowadzić Agnieszka Maroszek (kl. 2d) i Aneta Gąsiorowska (kl. 6b).
5. Członkowie Rady zgłosili p. Dyrektor uwagi dotyczące pracy świetlicy szkolnej. Ze względu na to, iż wszyscy zebrani byli zgodni, że świetlica jest przepełniona, padły propozycje podniesienia komfortu przebywających w niej uczniów:
- przekonanie władz gminy do wynajęcia pomieszczenia w okolicy, w którym mogłyby być prowadzone zajęcia dla części przebywających w świetlicy uczniów – mówiono głównie o świetlicy pobliskiego klubu sportowego „Laura Chylice”;
- ustalenie z księdzem proboszczem parafii w Chylicach realnej możliwości uzyskania zgody Kurii Warszawskiej na zmniejszenie wymiaru godzin religii, co pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie dostępnych w szkole pomieszczeń na lekcje przedmiotów podstawy programowej.
Ponieważ religia organizowana jest w szkole na wniosek rodziców, postanowiono, że na listopadowych spotkaniach rodziców z wychowawcami klas (które odbędą się w dniach 25 i 26 listopada) członkowie Rady Rodziców ustalą w swoich klasach, czy rodzice będą skłonni wnioskować o zmniejszenie wymiaru godzin katechezy.
6. W dalszej kolejności członkowie Rady zgłosili p. Dyrektor uwagi dotyczące pracy stołówki szkolnej – głównie dotyczące problemów z przygotowaniem posiłków odpowiednich dla dzieci będących na dietach eliminacyjnych.
P. Dyrektor obiecała porozmawiać w tej sprawie z p. intendentką i pracownikami kuchni.
7. P. Dyrektor poinformowała, że rozważany montaż przy furtce szkolnej zamka elektromagnetycznego z możliwością zdalnego otwierania okazał się nierealny z przyczyn technicznych. W ramach realizowania programu bezpieczeństwa, dyżury p. woźnych przy furtce skrócono do marginesu 10 minut przed i po wyznaczonych godzinach przerw międzylekcyjnych. Dokładny harmonogram został wywieszony przy furtce do wiadomości uczniów i rodziców.
8. Przewodnicząca RR zobowiązała się, że na następnym zebraniu Rady Prezydium przedstawi sprawozdanie finansowe z gospodarowania funduszami Rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym oraz – do zatwierdzenia – projekt budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016.
Do współpracy przy projekcie budżetu wezwała członków Prezydium Rady Rodziców.
9. Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców ustalono na dzień 3 listopada o godz. 18.00.


Protokolant: Aneta Gąsiorowska (kl. 6b)


 

 
Reklama
Ulti Clocks content

Twoje dane

Strony przedmiotowe

Galeria


     
frse logo logo logo EU flag-Erasmus vect POS

Administrator strony: tutaj.

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości