logo

sobota, 15 sierpnia 2020 r.


      
  1%  
                    

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 12.01.2016 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 13 marca 2016 23:46

Protokół z zebrania Rady Rodziców 12.01.2016 r.


1. Zebranie zaczęło się o godzinie 18:30. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Wrzosek przywitała obecnych rodziców; sporządzono listę obecności rodziców.
2. W związku z dłuższą nieobecnością w Polsce naszego skarbnika Pana Piotra Kurdusiewicza, co komplikuje prace Rady Rodziców, zaproponowano wybór Zastępcy Skarbnika do czasu powrotu Pana Piotra. Zgłosiła się jako jedyna Pani Katarzyna Kicińska z Ib SP. Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego Pani Katarzyna Kicińska jednomyślnie została wybrana na stanowisko Zastępcy Skarbnika.
3. Pani Przewodnicząca poinformowała o konieczności zrobienia bilansu kosztów, połączonego z zamknięciem i ponownym otwarciem konta. Oprócz wybranej Pani Katarzyny Kicińskiej zgłosiły się Pani Dominika Miszkiewicz i Pani Agnieszka Michalska.
4. Rozpoczęła się dyskusja dotycząca znacznego spadku wpływów na Radę Rodziców. Okazuje się, że wpływy będą niewystarczające do wykonaniu wielu ambitnych planów. Spadek ten wynosi około 30%. Starły się dwa poglądy. Pierwszy tłumaczył ten spadek brakiem informacji dotyczącym działania Rady Rodziców i koniecznością poprawy komunikacji Rady Rodziców z rodzicami. Jedna pani zaproponowała wysyłanie przez Librusa protokołów do wszystkich rodziców i powiedziała, że sama tak robi w swojej klasie. Odrzucono pomysł, aby obciążyć tym Panią Barbarę Pierzchałę. Drugi pogląd tłumaczył ten spadek lansowaną przez media informacją o nieobowiązkowości wpłat na Radę Rodziców, którą to ideę duża liczba rodziców podchwyciła. Jest to ten sam mechanizm jak przy opłacaniu abonamentu RTV.
5. Pani Dorota Nitecka wspominała o tradycji szkoły, o roli rodziców w budowie i konserwacji szkoły. Z przykrością porównywała obecne zaangażowanie rodziców w życie szkoły z tym co działo się jeszcze parę lat temu.
6. Przygotowanie do Balu Karnawałowego, który ma się odbyć 15.01. Jednomyślnie zadecydowano o pozostawieniu zestawu pączek + sok + woda, który zostanie zakupiony przez Panią Agnieszkę Wrzosek ze składek.
7. Podsumowanie Jarmarku Świątecznego. Akcja wypiekania pierników była bardzo udana, choć przyszło bardzo mało rodziców z dziećmi. Wszyscy byli zachwyceni występami, które były na wysokim poziomie i wzbudziły wielkie pozytywne emocje. Problem był natomiast ze sprzedażą ciast i ozdób. Z powodu wcześniejszego otwarcia sali gimnastycznej, rodzice i dzieci będące na występach zastali puste stoiska. Zaproponowano, aby Pani Przewodnicząca porozmawiała z Panią Dyrektor, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
8. Pani Agnieszka Michalska zapytała się o to, czy członkowie Rady Rodziców ustalili w swoich klasach, czy rodzice będą skłonni wnioskować o zmniejszenie wymiaru godzin katechezy. Okazało się, że w większości klas nie zadano takich pytań i brak informacji zwrotnych od rodziców. Były głosy o potrzebie większej dostępności pomieszczeń nie tylko na lekcje programowe ale na przykład na organizowane konkursy. Poproszono Panią Przewodnicząca o rozmowę również na ten temat z Panią Dyrektor.
9. Pani Przewodnicząca poinformowała o możliwości sprezentowania przez Gminę kilku elementów na placu zabaw oraz o zadawalających rozmowach na temat wykupu działki, na której mógłby powstać dodatkowy plac zabaw.
10. Luźna dyskusja na temat zbliżającego się Dnia Patrona i o konieczności lepszej organizacji tego święta. Zaproponowano aby pomysły Rady Rodziców skonsultować z nauczycielami, którzy będą opiekować się dziećmi. Poproszono o większą aktywność rodziców przy organizacji tego typu imprez.
11. Ustalono wstępnie, iż następne zebranie odbędzie się we wtorek po feriach tj. 16 lutego i o późniejszej godzinie tj. o 18.30 aby wszyscy rodzice mogli zdążyć dojechać.

Protokół sporządził Paweł Rylski


 

 
Reklama
Ulti Clocks content

Twoje dane

Strony przedmiotowe

Galeria


     
frse logo logo logo EU flag-Erasmus vect POS

Administrator strony: tutaj.

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości